Activiteit omschrijving
zaterdag 14 april 2018

41e Bartjetoernooi

Zaterdag 14 april 2018

Sporthal Olympus, Mr. Groen van Prinstererlaan 100, 9402 KG Assen


Let op! Voor Gevorderde judoka’s

Deelname:
Jongens, meisjes dames en heren die in het toernooijaar de leeftijd van 8 jaar bereiken en ouder.

Inschrijving :
Voor 5 Maart 2018

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per aangemelde judoka. 

Weging: De judoka's worden in principe ingedeeld a.h.v. de JBN klasse indeling. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen/ leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is. (bv onvoldoende deelname in een bepaalde klasse).

Dangraadpunten:
Het is mogelijk om dangraadpunten te behalen.

Coachkaarten:
De organisatie bepaalt het aantal coachkaarten naar rato van het aantal deelnemers per tijdsblok. Deze zijn op de wedstrijddag af te halen bij de infostand in de sporthal. Statiegeld € 5,-.

Toeschouwers:
Entree € 2,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Aansprakelijkheid:
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of ongelukken in welke vorm dan ook.

Prijs:

Enkelvoudige poulesysteem drie prijzen. Meervoudige poulesysteem 4 prijzen. Alle deelnemers krijgen een herinnering. De 3 best presterende verenigingen/scholen ontvangen een wisselbokaal. Opgave deelnemers wisselbokaal kunt U halen bij de hoofdjury en voor 9.30h aldaar inleverenWedstrijdsysteem:
Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meervoudige poules met finalepoule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finalepoule). Voor de leeftijd van 12 jaar en ouder geldt dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder

 

 

 

Geplaatst door SuperUser Account Op zaterdag 13 januari 2018