Algemene bepalingen en voorschriften


Contributieregeling
Betaling kan alleen via automatische afschrijving van bank- of girorekening geschieden. Als het IBAN nummer niet is ingevuld, wordt u niet geaccepteerd als lid.

De karatelessen kosten € 40 per kwartaal met inschrijfkosten € 7,50.

Voor de judolessen gelden de volgende tarieven:

Inschrijfkosten € 7,50
Contributie 1 x in de week trainen, per kwartaal 2 x in de week trainen, per kwartaal
Kleuterjudo € 21,00
Tot 8 jaar € 28,00 € 37,00
Tot 12 jaar € 33,00 € 42,00
Vanaf 12 jaar € 38,00 € 47,00
Wedstrijdtraining € 15,00
Katatraining € 15,00

 

 

De prijzen voor de wedstrijd-, en katatraining gelden voor leden van Judoschool Assen. Het is ook mogelijk als gast de wedstrijd-, of katatraining te volgen terwijl u lid blijft van uw eigen judovereniging. De kosten hiervoor zijn € 20,00 per kwartaal voor de kata-, of wedstrijdtraining. Mocht u beide willen volgen dan zijn de kosten € 40,00 per kwartaal.

 

Het inschrijfformulier moet de 3de les (na 2 proeflessen) ingeleverd worden bij de trainer of opgestuurd worden naar het postadres. Als het inschrijfformulier verwerkt is, krijgt u een bevestiging van inschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt door Judoschool Assen per kwartaal automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt aan het begin van een kwartaal.


Opzegging lidmaatschap
Wanneer u uw lidmaatschap bij Judoschool Assen wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk te doen. Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal worden opgezegd. De opzegging moet minimaal een maand voor het verstrijken van het kwartaal zijn ontvangen.


Regeling incasso-opdrachten

Op het moment dat u het inschrijfformulier ondertekent, verklaart u bekend te zijn met het feit, dat indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u binnen 30 dagen uw eigen bank opdracht kan geven het bedrag teug te boeken. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging.


Aanmelding Judo Bond Nederland
Wanneer u lid wordt van Judoschool Assen, geeft u tevens toestemming dat Judoschool Assen u aanmeldt bij de Judo Bond Nederland (JBN). Dit is noodzakelijk voor (eventuele) deelname aan wedstrijden, registratie van graduaties e.d. U ontvangt van de JBN een acceptgiro en na betaling een JBN pas en een persoonlijk judopaspoort

Wanneer er alleen karate beoefend wordt, zal er geen aanmelding bij een bond worden verzorgd.