Algemene bepalingen en voorschriften


Contributieregeling
Betaling kan alleen via automatische afschrijving van bank- of girorekening geschieden. Als het IBAN nummer niet is ingevuld, wordt u niet geaccepteerd als lid

Voor de judolessen gelden de volgende tarieven:

Inschrijfkosten € 7,50
Contributie 1 x in de week trainen, per kwartaal 2 x in de week trainen, per kwartaal
Kleuterjudo € 21,00
Tot 8 jaar € 28,00 € 37,00
Tot 12 jaar € 33,00 € 42,00
Vanaf 12 jaar € 38,00 € 47,00
Wedstrijdtraining € 15,00
Katatraining € 15,00

 

 

De prijzen voor de wedstrijd-, en katatraining gelden voor leden van Judoschool Assen. Het is ook mogelijk als gast de wedstrijd-, of katatraining te volgen terwijl u lid blijft van uw eigen judovereniging. De kosten hiervoor zijn € 20,00 per kwartaal voor de kata-, of wedstrijdtraining. Mocht u beide willen volgen dan zijn de kosten € 40,00 per kwartaal.

 

Het inschrijfformulier moet de 3de les (na 2 proeflessen) ingeleverd worden bij de trainer of opgestuurd worden naar het postadres. Als het inschrijfformulier verwerkt is, krijgt u een bevestiging van inschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt door Judoschool Assen per kwartaal automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt aan het begin van een kwartaal.


Opzegging lidmaatschap
Wanneer u uw lidmaatschap bij Judoschool Assen wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk te doen. Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal worden opgezegd. De opzegging moet minimaal een maand voor het verstrijken van het kwartaal zijn ontvangen.


Regeling incasso-opdrachten

Op het moment dat u het inschrijfformulier ondertekent, verklaart u bekend te zijn met het feit, dat indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u binnen 30 dagen uw eigen bank opdracht kan geven het bedrag teug te boeken. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging.


Aanmelding Judo Bond Nederland
Wanneer u lid wordt van Judoschool Assen, geeft u tevens toestemming dat Judoschool Assen u aanmeldt bij de Judo Bond Nederland (JBN). Dit is noodzakelijk voor (eventuele) deelname aan wedstrijden, registratie van graduaties e.d. U ontvangt van de JBN een acceptgiro en na betaling een JBN pas en een persoonlijk judopaspoort