Wat is Judo

Judo is een sportspel van aanval en verdediging tussen twee personen. Het is een sport waarbij lichaam en geest op volle toeren bezig zijn, terwijl er door deze inspanning ontspanning ontstaat. De judoka combineert snelheid, balans, timing en techniek. Veel grondvormen van bewegen zoals duwen, tillen, schuiven, rollen en balanceren, opgenomen in de beoefening van judo, maken de sport veelzijdig en ideaal voor de lichaamsontwikkeling van een jonge beoefenaar. De staande situatie kenmerkt zich door de balans van de tegenstander te verstoren waardoor deze geworpen kan worden. Op de grond is het de bedoeling de tegenstander onder controle te krijgen en te houden, of zich uit de controle te bevrijden. Naast het technische aspect van het judo is er ook het opvoedkundige aspect. Het leren valbreken en daardoor niet bang zijn om te vallen, het omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar, zorg dragen voor elkaar, vergroten van het zelfvertrouwen en elkaar niet bewust pijn doen, zijn hier voorbeelden van.

 

Jigoro Kano, grondlegger van het judo, definieerde judo als volgt: Judo is een spel van aanval en verdediging. Door het beoefenen van het judospel komen lichaam en geest in evenwicht met elkaar en zal men een perfecter en waardevoller mens zijn. Daardoor zal men een bijdrage zijn voor het welzijn van de samenleving.

Nederlandse Judoka's