verslag ALV

Donderdag 12 januari, is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. We hebben met trots geconstateerd dat vorig jaar een succesvol jaar is geweest voor de vereniging. De trainingen worden goed bezocht, de activiteiten waren succesvol en we hebben 2 schitterende toernooien georganiseerd waar we heel veel positieve reacties op hebben gekregen.

Omdat we wel worden geconfronteerd met stijgende kosten van zaalhuur, lonen etc. hebben we de ALV moeten voorleggen om voor het eerst in 3 jaar de contributie te verhogen. De ALV heeft besloten om per 1 maart de contributie te verhogen met € 1,50 per maand. Daarmee komt de contributie op € 16,50, waarvoor de leden uiteraard nog steeds onbeperkt kunnen judoën!

Wij willen als club ook blijven investeren in de toekomst, getuige de aanschaf van een nieuwe mat die nodig aan vervanging toe was.

Tenslotte willen we als bestuur benadrukken dat een stijging van ons ledenaantal ons de komende jaren de financiële ruimte kan bieden om eventuele volgende contributieverhogingen te voorkomen. Daarom een oproep aan iedereen: weet je onder je vrienden, buren, familie etc ook mensen die je kennis wil laten maken met onze geweldige sport!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van JudoSchool Assen

Delen ? Ja, graag !