Informatie

Judo is een zelfverdedigingssport, maar zeer zeker ook een opvoedkundig spel, waarin bewegen centraal staat.
Bij JudoSchool Assen kun je vanaf 4 jaar meedoen aan judolessen.
Op een leuke, speelse manier worden kinderen de “regels” van het judo bijgebracht.


Bij judo wordt aandacht geschonken aan de bewegings- en stoeidrang van kinderen.
Door het stoei-element, lichamelijk contact en de bewegingsdrang van de mens leren kinderen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.
Judo bevordert de motorische ontwikkeling van het kind door oefeningen staande en op de grond, voorwaarts en achterwaarts, stilstaand en in beweging uit te voeren, en te leren vallen.
Hiervoor wordt tijdens het judo veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse spelmogelijkheden die het judo de kinderen biedt.
Daarbij worden zowel het spel-, bewegings-, competitie en sociale element gebruikt.


Door de eenvoudige structuur van het Judo maken kinderen op hun eigen manier kennis met gedragsregels en diverse sociale aspecten