Inschrijfformulier JudoSchoolAssen
  Geslacht: ManVrouw
  Heeft u eerder de judosport beoefend ? JaNee
  Zo ja welke graad/kleur band had u?
  Op dit moment lid van Judobond Nederland? JaNee

  Zo ja, wat is uw lidnummer?

  Ik schrijf mij in als lid van Judoschool Assen. Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Judoschool
  Assen, om van bovenstaande IBAN nummer de bedragen af te schrijven die verschuldigd zijn aan het
  lidmaatschap van Judoschool Assen.

  Ik verklaar in te stemmen met de geldende bepalingen en voorschriften van de contributie, opzegging
  lidmaatschap en het privacy beleid (zie onderaan deze pagina) , en kennis te hebben genomen van de algemene bepalingen zoals deze te vinden zijn op de website van Judoschool Assen.

  Ik verklaar in te stemmen met inschrijving bij de Judobond Nederland indien nog geen lid bij de Judobond.
  Lidmaatschapskosten worden door de Judobond Nederland apart in rekening gebracht. (Kosten zie: https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden)

  Plaats hier een vinkje voor acceptatie van bovenstaande:

  Judoschool Assen is bij de Judo Bond Nederland ingeschreven onder nr.: D2SG62F
  Ingeschreven KvK Drenthe onder nr.: 01126896

  Privacybeleid: Klik hier.

  Delen ? Ja, graag !