Lid worden ?

Eerst even uitproberen voordat u er zeker van bent of judo bij u/uw kind past? Bij judoschool Assen kunt u 3 gratis proeflessen volgen voordat u hoeft te beslissen of u lid wil worden. Voor extra informatie en aanmelden voor proeflessen mail naar: info@judoschoolassen.nl

Lidmaatschap

Judoschool Assen kent 3 types lidmaatschappen voor verschillende doelgroepen. Kleuterjudo, vaste leden en gastleden. Wanneer men zich voor kleuterjudo of als vaste lid aanmeldt bij judoschool Assen wordt men ook automatisch aangemeld als lid van Judobond Nederland.

Een lidmaatschap kleuterjudo is voor de allerkleinste leden van 4 t/m 6 jaar. Kleuterjudo wordt 1 keer in de week gegeven en duurt 45 minuten.

Gastleden zijn judoka’s die bij een andere judoschool staan ingeschreven maar bij judoschool Assen wekelijks 1 training komen volgen. Meestal 1 Kata-training of 1 wedstrijdtraining.

Vaste leden mogen onbeperkt (structureel extra) lessen volgen die voor hun leeftijdscategorie en bandkleur beschikbaar zijn. Graag in overleg met de docenten i.v.m. de bezetting. De docenten kunnen advies geven voor welke lessen u/uw kind in aanmerking komt.
Als je overweegt om wedstrijdtraining te gaan volgen, verwachten we ook dat je aan toernooien mee gaat doen en zo Judoschool Assen helpt op de kaart te zetten.

Aanmelden

Aanmelden bij Judoschool Assen kan op 3 manieren. Na aanmelden krijgt u z.s.m. een bevestiging van de inschrijving via de mail.

  • Een papieren versie downloaden (Klik hier voor het formulier), uitprinten en inleveren bij de trainer, of
  • Een papieren versie ophalen bij de trainer en inleveren bij de trainer, of
  • Online inschrijven (Klik hier)

Contributie 

Type lidmaatschap Prijs Tijdsbepaling  
Kleuterjudo € 11,- Per maand
Vaste leden € 16,50 Per maand
Gastleden € 13,50 Per maand
Inschrijfkosten € 7,50 Eenmalig
Lidmaatschap Judobond www.jbn.nl voor actuele prijzen Jaarlijks

Lidmaatschap Judoschool Assen betaling kan alleen via automatische afschrijving van bank- of girorekening geschieden. Van de jaarlijkse contributiebetaling van de judobond krijgt u per post een aparte rekening.

Lidmaatschap Judobond

De lidmaatschap van de judobond staat volledig los van de lidmaatschap van Judoschool Assen. Er zijn verschillende zaken die door de Bond geregeld worden. Wanneer u/uw kind lid is van de bond

JBN wedstrijden:
organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien
JBN Magazine:
ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN
JBN evenementen:
ontvang korting op entreekaarten voor geselecteerde JBN evenementen
JBN verzekering :
secundaire aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende ongevallenverzekering
JBN graduaties :
behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel diploma
JBN leraren:
gediplomeerde en gecertificeerde docenten op de mat
JBN paspoort:
een eigen document om je resultaten in bij te houden
Verbondenheid:
lever een bijdrage aan het budoaanbod in Nederland en vergroot je verbondenheid met de budodisciplines en de JBN (https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden)

Financiële ondersteuning

Voor ouders/verzorgers die moeite hebben om financieel rond te komen zijn er een aantal opties in de gemeente Assen beschikbaar voor financiële ondersteuning. De volgende sites hier meer informatie over:

Meedoen: https://www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen/meedoen-in-assen

Kindpakket: https://www.assen.nl/kindpakket

Jeugdfonds sport en cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

Leergeld: https://www.leergeld.nl/noorddrenthe/

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden. Dit kan middels een mail voorzien van voornaam, achternaam, datum, handtekening en de datum van de gewenste uitschrijving. Judoschool Assen beëindigd op die datum ook de lidmaatschap bij de Judobond voor u. 

De mail kan naar: ledenadministratie@judoschoolassen.nl

Het lidmaatschap van Judoschool Assen kan alleen per maand worden opgezegd. De opzegging moet minimaal op de 15e van de lopende maand zijn ontvangen. Bij opzegging na die datum bent u één maand langer contributie plichtig. U krijgt een bevestiging van de uitschrijving via de mail.

Het opzeggen van het lidmaatschap van de Judobond wordt door Judoschool Assen gedaan. De judobond hanteert een jaarlijks lidmaatschap. De aanmeld datum is de datum waarop het lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd wordt. Het beëindigen van het lidmaatschap dient 6 week voor die datum te worden ingediend. Anders bent u een jaar langer contributie plichtig. U krijgt een bevestiging van de uitschrijvingen van de Judobond.

Delen ? Ja, graag !