Ondertekening Asser Sportakkoord

(…. want Assen heeft alles om een geweldige Sportstad te zijn)

Maandag 21 september 2020 heeft JudoSchool Assen het Asser Sport Akkoord ondertekend.
Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een stad om trots op te zijn.


Het Asser Sportakkoord staat voor al het Sportbeleid (in de breedste zin) in gemeente Assen. Staat alles erin? Nee, er staat vooral beschreven wat de ambities zijn en wat er moet gebeuren om aan deze ambities te voldoen. Er gaat al heel veel goed. Zaken die ook bijdragen aan de ambities. Deze staan niet nogmaals genoemd en zijn dus lopend beleid. Dit beleid wordt vaak uitgevoerd door de gemeente zelf of vanuit opdrachten gegeven door de gemeente. Veel van de middelen zitten in het lopend beleid. Er gebeurt ook veel op sportgebied zonder betrokkenheid van gemeente. Vanuit verenigingen, onderwijs, instellingen. Ook dit staat niet standaard in het Sportakkoord en zou lopend beleid genoemd kunnen worden. Het Sportakkoord is een combinatie van de ambities over een langere periode en het uitvoeringsprogramma voor komend jaar.

De 6 hoofdthema’s zijn:

 1. Inclusief en toegankelijk.
  Ambitie: Voor iedereen is er een aansprekend, inclusief en toegankelijk aanbod, ook voor mensen met afstand tot sport en bewegen vanwege fysieke, financiële of andere beperkingen
 2. Duurzame Sport Infrastructuur.
  Ambitie: Een sterke sportinfrastructuur, zowel qua ‘stenen’, middelen als organisatorisch, die vanuit kwaliteit en kwantiteit alle inwoners in Assen kan faciliteren om veilig en met plezier te sporten.
 3. Van jongs af aan vaardig in bewegen.
  Ambitie: Alle kinderen in Assen ontwikkelen van jongs af aan de competenties en kennis waardoor zij de motivatie en het vertrouwen krijgen om een leven lang te kunnen bewegen.
 4. Assen, gezonde Sportstad.
  Ambitie: Een stad met een aantrekkelijk en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert.
 5. Vitale aanbieders en positief sportklimaat.
  Ambitie: De inwoners van Assen kunnen met plezier bij alle sportaanbieders sporten binnen een positieve sportcultuur. Sporten is voor alle inwoners van elke leeftijd vanzelfsprekend en toegankelijk.
 6. Topsport en evenementen.
  Ambitie: Assen staat landelijk bekend als Assen Sportstad en inwoners zijn trots op ‘hun’ Sportstad Assen. Evenementen en topsporters inspireren Assenaren om te sporten en leveren een positieve bijdrage aan een gezond werk- een leefklimaat en aan city marketing in Assen.

Met de ondertekening van dit document heeft JudoSchool Assen zich ge- conformeerd aan bovenstaande ambities. Een aantal van deze thema’s zijn al goed ingeburgerd bij JSA, anderen kunnen beter.
Laten we eer samen hard aan werken om een onderdeel te zijn, maar zeker te blijven van dit akkoord.

JudoSchool Assen