Buitentraining -12

-12 groep druk aan het trainen.. We moeten wel benadrukken dat iedereen zich via het ledenportaal moet aanmelden omdat we niet met meer dan 30 personen in een groep mogen zijn.

Mochten er problemen zijn met het aanmelden dan graag een mail naar jta@judoschoolassen.nl